Tausiah

6 Fungsi Masjid Yang Bikin Umat Hebat

Nusantarakini.com, Jakarta –

Ayo Maksimalkan 6 Fungsi Masjid Ini!!!

“Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS.At- Taubah:18)

1. Sebagai tempat penyelenggaraan ibadah

“ Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia”. QS. Al-Imran : 96

2. Sebagai Wadah Silaturahmi, Pembinaan Persatuan dan Pencegah Perpecahan

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka Sesungguhnya bersumpah: “Kami tidak menghendaki selain kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Q.S. At Taubah: 107

3. Tempat Penyucian Diri dan
Pengobatan Jiwa

“Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Q.S. At Taubah : 108

4. Tempat mencari keselamatan di akhirat kelak dan mendapatkan surga

Rasulullah Saw. bersabda :
“Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari (kiamat) yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Imam yang adil, pemuda yang dibesarkan dalam ibadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terpaut dengan Masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bersama dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak berbuat serong wanita terhormat dan cantik, lalu ia menolaknya dan berkata : Tidak, aku takut pada Allah, seseorang yang besedekah lalu ia sembunyikan dan apa yang diinfakkan tangan kanannya tidak diketahui tangan kirinya dan seseorang yang berzikir pada Allah dengan sembunyi, lalu mengucur airmatanya (karena takut pada-Nya).” (HR. Imam Muslim)

5. Tempat pengajaran dan pendidikan umat.

Ada satu golongan yang terikat keberadaannya dengan masjid Rasulullah. Namanya Ahlu Suffah. Siapakah dan apa istimewanya mereka hingga tempat mereka ditinggikan di Masjid Nabawi? Ahlu suffah adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan datang dari luar Kota Madinah semata-mata untuk mempelajari ilmu, agama dari Rasulullah SAW dan mereka sering menjadi tamu para sahabat RA. Waktu mereka umumnya dihabiskan untuk belajar, beribadah, dan berjihad di jalan Allah SWT.

Mereka mempunyai dua sifat yang unggul, yaitu tidak mengharapkan apa-apa dari makhluk (manusia) dan tidak melafazkan dengan kata-kata akan kehendak atau keperluan mereka itu. Antara para sahabat yang unggul yang termasuk ke dalam golongan ahli suffah ialah Abu Hurairah RA.

Abu Hurairah RA adalah sahabat Rasulullah yang terbanyak meriwayatkan hadis.

6. Tempat pembinaan kemaslahatan umat

Masjid berfungsi memajukan kehidupan sosial ekonomi umat. Di masjid diselenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengorganisasian umat untuk kehidupan yang lebih baik.

Diramu dari berbagai sumber (sed)

Terpopuler

To Top